Om Abonnement

Kontakt til Herning Teater

Kontakt til Herning Teater kan kun ske med brev til Herning Teater, Østergade 37, 7400 Herning
eller pr. mail: herningteater@mail.dk
 

Herning Teater tilbyder et teaterabonnement, hvor man som minimum skal købe 3 forestillinger. De efterfølgende forestillinger, man vælger, kan købes til abonnementspris.
Dette gælder også familieforestillingen. Som abonnent sammensætter du således selv dit teaterprogram.

 

At være abonnent i Herning Teater giver følgende fordele:

  • Ved køb af billetter til minimum 3 forestillinger sparer du op til 55,00 kr. pr. billet
  • Du sparer ligeledes op til 55,00 kr. pr. billet ved de efterfølgende forestillinger
  • Tilbud om gratis billet til symfonikoncerten
  • Tilbud om gratis operaintroduktion
  • En ombytningsservice, der betyder, at købte billetter kan ombyttes mod et mindre gebyr.

 

Abonnementsbestilling

Løssalget til samtlige forestillinger starter ultimo juni 2016. Abonnementsbestillinger modtaget herefter vil naturligvis blive ekspederet med de til enhver tid bedste billetter.

MCH Herning Kongrescenters billetkontor,
Østergade 37, 7400 Herning, tlf. 99 26 97 08.
Billetkontoret har åbent mandag - fredag fra kl. 10.00-16.30.
Desuden har billetkontoret åbent for løssalg på samtlige spilledage fra 1 time før forestillingsstart, når forestillingen spilles i MCH Herning Kongrescenter.
Løssalg kan også finde sted via ticketmaster på www.ticketmaster.dk eller på tlf. 70 15 65 65.

Desuden kan både abonnementsbestilling og løssalg foretages her på siden.

Det er let at blive abonnent

Man skal blot vælge minimum 3 forestillinger blandt udbuddet af abonnementsforestillinger. Der er ingen begrænsning på, hvor mange forestillinger man kan vælge til abonnementspris. Familieforestillingen kan indgå i abonnementet, efter man har valgt 3 forestillinger. Udfyld tilmeldingsskemaet og følg instruktionerne. Når vi har modtaget din indbetaling, fremsender vi billetterne.
 
Såfremt du køber dit teaterabonnement sammen med familie, venner eller bekendte, og I ønsker at sidde sammen i teatret, skal skemaet udfyldes med navn og adresse på samtlige abonnenter, og det totale antal billetter skal anføres på ét tilmeldingsskema. Den første abonnent vil herefter blive betragtet som kontaktperson og vil som sådan modtage en bekræftelse, der samtidig er en faktura. Når vi har modtaget den samlede indbetaling, fremsender vi billetterne.

Ungdoms- og pensionistrabat

Der ydes speciel abonnementsrabat på teaterabonnement til unge under 26 år og til folkepensionister. Rabatten udgør kr. 25,00 pr. forestilling. Rabatten vil være fratrukket billetprisen.
Ved løssalg ydes der en rabat til unge under 26 år på 60,00 kr. pr. billet ved de forestillinger, der er mærket med U og 80,00 kr. ved mærket T.  

Gæstebilletter

Herning Teater vil gerne i løbet af sæsonen pr.mail have mulighed for at tilbyde abonnenter billet til 1 - 2 forestillinger valgt af Herning Teater. Til dette brug udsendes sammen med de bestilte abonnementsbilletter to gæstebilletter til hver abonnent. Disse billetter kan efter nærmere anvisning fra Herning Teater ombyttes ved personlig henvendelse og efter princippet først til mølle på MCH Herning Kongrescenters billetkontor. Denne ombytning koster 50,00 kr. pr. billet.

Symfonikoncert

Herning Teater tilbyder én gratis billet pr. abonnent til symfonikoncerten. Da Herning Teater kun råder over et begrænset antal billetter, vil bestillingerne blive ekspederet efter først til mølle princippet. Er du interesseret i at modtage billet til symfonikoncerten, skal du sætte kryds i feltet på tilmeldingsskemaet.
  

Gratis operaintroduktion

Som en del af et teaterabonnement kan man gratis deltage i <s>en </s>operaintroduktion til Helte og Skurke. Fhv. Lektor Aage Christiansen vil i et både underholdende og let forståeligt sprog give os det bedst mulige grundlag for en god operaoplevelse. Der er også introduktion til danseforestillingen Ildfuglen, hvor Jason Nelson i en ½ time blandt andet vil fortælle noget om Tim Rushton og hans kunstneriske skabelsesproces. Introduktionen foregår i et nærmere angivet lokale i MCH Herning Kongrescenter kl. 18.30 før de to forestillingerne. Tilmelding er ikke nødvendig.
 

Ombytningsservice

Skulle du blive forhindret i at overvære en af de købte forestillinger, kan du som abonnent frem til 8 dage før forestillingsdatoen få din billet ombyttet til en anden forestilling efter eget valg i Herning Teaters abonnementsforestillinger, dog inden for samme prisgruppe mod betaling af kr. 20,00 i billetgebyr pr. billet. Ombytning kan kun finde sted ved henvendelse til MCH Herning Kongrescenters billetkontor.

Vær opmærksom på at et abonnement er bindende. Det er således ikke muligt for Herning Teater at refundere beløbet for abonnementsbilletterne. Løssalgsbilletter byttes og refunderes ikke.
 

E-mail

Husk at anføre mailadresse på samtlige abonnenter på tilmeldingsskemaet af hensyn til fremtidige tilbud og informationer fra Herning Teater. Husk at melde mailadresseændring.

 

Først til mølle

Jo før, du bestiller dit teaterabonnement, desto større chance er der for, at vi kan opfylde særlige ønsker. Bestillingerne ekspederes i den rækkefølge, de modtages. Er der udsolgt i den ønskede prisgruppe, får du automatisk tilbudt billetter i næste prisgruppe.